Transfiguration Cathedral, Christ the Savior and St. Euthimius (Spaso-Evfimievski) Monastery, Suzdal, 1564